UTM MaGICX telah membangunkan lebih 100 aplikasi mudah alih yang memfokuskan aplikasi berkaitan pendidikan kanak-kanak, murid sekolah dan pelajar institusi pengajian tinggi. Aplikasi-aplikasi ini dibangunkan dalam mencapai sasaran UTM sebagai sebuah universiti yang melangkah ke arah revolusi pembelajaran dan pengajaran digital.

MaGICX Play Store