MaGICX Memperkasa Tekno Usahawan OKU

MaGICX Memperkasa Tekno Usahawan OKU

Media and Game Innovation Centre of Excellence (MaGICX) telah diberi tangggungjawab bagi menjalankan penyelidikan “A Study for the Needs to Develop a Technoprenuer Program Among Person with Disabilities” yang melibatkan Orang Kurang Upaya (OKU) oleh Malaysia...